BENNS i partnerskab med klimaorganisationen myclimate
BENNS i partnerskab med klimaorganisationen myclimate

I BENNS ser vi det at rejse som en styrke for både os som individer og for verden som et globalt fællesskab. Vi tror på, at netop denne styrke udfoldes bedst, når det enkelte individ handler ansvarsfuldt i mødet med verden og dens beboere – tæt på såvel som langt væk.

Som rejsearrangør har BENNS et ansvar for at deltage i initiativer, der støtter kampen for at gøre verden til et bedre sted at leve for kommende generationer. Derfor er vi påbegyndt en vigtig rejse, og vores initiativ med klimakompensation er bare ét skridt på denne rejse!

Hvordan foregår klimakompensation gennem BENNS?

I partnerskabet med myclimate tilbyder vi en gennemskuelig, ambitiøs løsning, der samtidig tydeligt viser, hvordan jeres klimakompensation udregnes, og hvad den går til. 

Når I bestiller jeres næste eventyr gennem BENNS, har I mulighed for at vælge at CO2-neutralisere jeres flyrejse. Dette foregår ved hjælp af myclimates 'Flight Emission Calculator' som udregner, hvor meget CO2 den enkelte flyrejse udleder og dermed hvor meget, der skal kompenseres for denne. Vælger I denne funktion, går jeres kompensation direkte til myclimate, hvorigennem I støtter to projekter, der både arbejder for at reducere CO2 og imødekommer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ved at involvere lokalsamfundet.

Hvilke projekter støtter jeres klimakompensation?

For at gøre det mere gennemskueligt, hvad jeres kompensation går til, har vi udvalgt to specifikke projekter placeret i hhv. Myanmar og Madagaskar.

Projektet i Myanmar reducerer CO2 ved at genopbygge mangroveøkosystemer i Ayeyarwady deltaet, mens projektet i Madagaskar støtter produktionen af klimavenlige komfur og solenergidrevne ovne for at nedbringe CO2. Herudover øger begge projekter mulighederne for arbejde og skolegang hos lokalbefolkningerne og reducerer risikoen for naturkatastrofer.

Vil I vide mere, kan I læse alt om projekterne her.

Hvorfor har BENNS valgt myclimate som partner?

Området vedr. klimakompensation er både ureguleret og umodent med flere tvivlsomme partnere iblandt. Dette skyldes delvist, at markedet er nyt og hypet og delvist, at der endnu ikke er implementeret regulerede standarder på globalt niveau. Vi har derfor konsulteret et panel af selvstændige, internationalt anerkendte rådgivere, og vi er stolte af resultatet. Vi havde to nøglekriterier for en mulig partner:

  • En udregning, der gør jeres flyrejse CO2-neutral 1:1
  • En model, der tillader fuld gennemsigtighed og projektidentifikation, så I ved, hvordan jeres penge er blevet brugt

myclimate blev det klare valg, da de opfylder begge kriterier! myclimate er desuden en af frontløberne, når det kommer til frivillig klimakompensation.

Hvordan udregner vi klimakompensationen?

myclimates ’Flight Emission Calculator’ udregner den fulde klimapåvirkning af flyrejsen, hvor andre modeller ofte udelukkende fokuserer på CO2-udledning. Modellen dækker en bred vifte af faktorer, der har indflydelse på det samlede CO2-fodspor, og inkluderer, men er ikke afgrænset til:

  • Flydistancen
  • Brændstofforbrug, når flyet holder stille, kører på landingsbanen, letter og lander
  • Typen af fly
  • Gennemsnitlig passagerbelastningsfaktor
  • Rejseklasse (Økonomi/Business/Første klasse)
  • Udledningen, der stammer fra produktionen og transporten af flybrændstof, og ikke kun forbruget af dette

Se flere detaljer om myclimates 'Flight Emission Calculator' her!

Udregningerne vil være baseret på enkelte formodninger baseret på gennemsnit over tid; dette gælder ved antal passagerer og brændstofforbrug. Når det er sagt, vil modellen give en rigtig god cirkaberegning på den faktiske udledning fra jeres specifikke flyrejse. 

Ønsker I at vide mere om, hvordan vi som rejsearrangør forholder os til klimakompensation, kan I få svarene på de mest stillede spørgsmål her!