Som rejsearrangør har BENNS et ansvar for at deltage i initiativer, der støtter kampen for at gøre verden til et bedre sted at leve for kommende generationer. Dette er nyt territorium, vi lærer stadig og vi har uden tvivl meget til gode at dække, men vi ønsker at handle ansvarsfuldt, og vi inviterer jer til at være med på denne rejse sammen med os. Herunder kan I finde svar på følgende spørgsmål:

Hvorfor sælger BENNS stadig flyrejser?

I BENNS ser vi det at rejse som en styrke for både os som individer og for verden som et globalt fællesskab, men hvorfor er det, vi opfordrer til at holde rejselysten i live? Herunder kan I læse 3 gode grunde:

Vi lærer af at rejse ud 

Rejsen kan lære os at omfavne verdens forskelligheder, at navigere i den, og kommunikere med andre kulturer. Vi tror på, at dette skaber et stærkere globalt samfund, en form for fællesfølelse, der kan hjælpe med at minimere konflikter. Vi lærer at forstå og omfavne forskelligheder med et åbent sind. At rejse ud med et åbent sind tydeliggør naturligvis både styrker og svagheder ved vores hjemland såvel som, de kulturer vi møder, og en forståelse for dette udfolder et åbent sind og forebygger fordomme.

Vi er en del af et globalt samfund

Som mennesker ser vi mere og mere udad og bliver mere internationale i vores udsyn og perspektiver. Arbejdslivet bliver mere og mere globalt, globale virksomheder vokser sig større og mere dominerende, og som naturligt resultat heraf ansættes medarbejdere fra det globale samfund. For at møde arbejdslivets kriterier, som ofte inkluderer et internationalt udsyn, bør vi som mennesker forstå verden og andre kulturer.

At rejse er forandringens kraft

Ved at rejse ud kan vi bidrage positivt til udviklingen af den økonomiske situation i et land, og derigennem, forhåbentlig, bidrage til en mere lige fordeling af midler og derved stabilitet. Dette betyder, at det at rejse kan være en vigtig brik i målet om at skabe en mere lige verden, da overskud fra turismeindustrien kan bidrage til lokal udvikling. Særligt i meget afsidesliggende steder og områder, der har begrænset adgang til økonomisk udvikling uden turisme.

Der er en bagside af medaljen. Turisme er både en måde at skabe bæredygtig udvikling, men kan også have skyggesider og følgevirkninger som fx ved: Den lokale fordeling af goder, styringen af turismen og overdreven turisme på populære steder. Vi kan ikke løse det hele, men vi kan i vores råd til rejsende, og valg af partnere og destinationer, blive en del af løsningen.

Hvad er BENNS holdning til ansvar generelt?

Hvis vi kigger på vores klimakompensation, fokuserer de projekter, vi støtter, ikke kun op om CO2-reduktion; de fokuserer ligeledes på en bred vifte af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. På denne måde bliver værdien af klimakompensation større end ’blot’ at omfatte den enkeltes CO2-udledning. Læs mere om de to projekter her!

Hvorfor har vi valgt at støtte projekter, der også lever op til en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling afspejler et bredere syn på ansvarlighed end klimainitiativer alene. Dette stemmer overens med det bredere perspektiv BENNS ønsker at udvise ansvarlighed i. Læs mere om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling her!

Hvorfor har BENNS valgt myclimate som partner?

Vi har haft et panel af uafhængige, internationalt anerkendte eksperter for at rådgive os, og baseret på de kriterier, vi opsatte, var myclimate det anbefalede valg:

  • En udregning, der ’neutraliserer’ CO2-påvirkningen
  • Identifikation af de involverede projekter

Myclimate er en af frontløberne i frivillig klimakompensation. BENNS/myclimate modellen for klimakompensation fokuserer på at støtte to samfundsbaserede projekter af høj kvalitet. Disse projekter arbejder ikke kun for at reducere udledningen af CO2, men også rækker ud til flere tusind i lokalsamfundet og imødekommer derved effektivt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. BENNS/myclimate modellen udregner den fulde klimapåvirkning af flyrejsen, hvor andre modeller ofte udelukkende fokuserer på CO2-udledningen.

Hvorfor har BENNS tøvet med lanceringen af vores klimakompensationsprogram?

I 2019 – 2020 har vi set et øget fokus fra medierne vedrørende klimakompensation på flyrejser og mere specifikt på, hvordan de har stillet spørgsmål ved det 'slørede' marked, partnervalg og gennemsigtighed hos de veletablerede rejsebureauer. Denne debat tydeliggør yderligere kundernes mangel på tillid til de mulige løsninger. Denne nærgående granskning, vi har set fra mediernes side det seneste år, illustrerer vigtigheden af et stærkt partnerskab, bygget på gennemsigtighed og tillid.

Vi kunne påstå en masse og tale højt om, hvordan der burde være en større forståelse for vores værdier og tro på den positive påvirkning ved rejser. Men vi tror på en ydmyg tilgang, hvor vi arbejder på at opbygge troværdige og gennemsigtige initiativer, og det har taget tid at finde den rette partner til at levere netop dette.

Kompenserer BENNS for egne interne rejser?

Ja. Det er blevet bestemt, at der skal laves en estimeret klimakompensering for al intern flyrejse for både 2019 og januar – februar 2020. Fra marts 2020 vil alle interne flyvninger blive registreret. Udregningen af klimakompensationen vil foregå på præcis sammen måde som kundernes udledning, nemlig ved hjælp af myclimate-modellen. Dette betyder, at vi som virksomhed således støtter samme projekt.

Tjener BENNS noget på den betalte klimakompensation?

Nej. Al betaling af klimakompensation går direkte til myclimate og er ligeledes både registreret og overvåget af myclimate.

Hvem har BENNS rådført sig hos mht. valget af klimakompensation?

Området vedr. klimakompensation er meget ureguleret og umodent med flere tvivlsomme partnere iblandt. Dette skyldes delvist, at markedet er nyt og hypet, og delvist at der er ingen regulerede standarder på globalt niveau.

Vi har forhørt os hos et panel af selvstændige, internationalt anerkendte eksperter for at rådgive os, og vi er stolte af det, vi leverer mht. klimakompensation.

Burde det også være muligt at kompensere for bus og tog?

På nuværende tidspunkt findes der ingen stærk model for andre transportmidler end fly. Det er et område i konstant udvikling, og eksperter på området har endnu ikke fastsat den rette måde at udregne eller overvåge dette. Vi vil tilbyde en sådan mulighed, så snart der er en solid beregningsmetode.

Leder I efter mere omkring, hvad du selv kan gøre som rejsende?

Vi arbejder på at udarbejde en liste over ting, I som rejsende selv kan gøre for at rejse mere ansvarsfuldt.