Click here for English version

Privatlivspolitk

Først og fremmest vil vi have, du skal vide, at vi bekymrer os om din privatliv og tager ansvaret for det du direkte eller indirekte har betroet os alvorligt.

Denne politik forklarer hvordan the KILROY Group samler kundeoplysninger, bruger data og i hvilke situationer, og til hvem, data bliver videregivet.

BENNS er en del af en gruppe europæiske selskaber, der opererer inden for rejser, uddannelsesrådgivning og goder til studerende som datterselskaber til KILROY International A/S.

Indsamling og behandling af data er en uundgåelig og nødvendig del af at drive denne type forretning og opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

BENNS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, er vores adresse:

BENNS
Lægårdvej 86
7500 Holstebro

Adressen på The KILROY Groups hovedkontor er:

KILROY International A/S
Nytorv 5,
DK-1450 København K, Denmark.

Yderligere information om behandlingen af kundeoplysninger hos BENNS kan også fås ved at skrive til [email protected]

1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

3. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

Dine personoplysninger vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af BENNS. De indsamlede oplysninger kan variere alt efter, om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration, direkte markedsføring samt oplysninger vedrørende BENNS’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at BENNS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

BENNS indsamler og behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af en rejse i begrænset omfang være nødvendigt for os at behandle følsomme personoplysninger (fx oplysninger om specialmenuer på din flyrejse eller oplysninger om behov for speciel assistance på din rejse) samt oplysninger om CPR-numre (fx i forbindelse med indhentelse af en paskopi til brug for en visumansøgning) men kun når det er nødvendigt for at kunne levere den ønskede rejse til dig.

BENNS vil typisk indsamle følgende oplysninger:

3.1 Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en rejse eller opretter en rejseprofil hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores rejsekonsulenter, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og stilling), CPR-nummer (til brug for visumansøgninger mv.), pasnummer, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på rejsen (fx oplysninger om specialkost, behov for speciel assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom mv.), helbredsoplysninger (til brug for behandlingsrejser, sportsrejser mv.), oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse (til brug for bestilling af udflugter osv.), formålet med rejsen, oplysning om, hvilke sprog du taler, statsborgerskab, kontaktinformationer på dine nærmeste pårørende, rekvisition (i forbindelse med erhvervs- eller behandlingsrejser), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os, oplysninger om foto til udstedelse af studie, lærer eller ungdomskort, studiested (gælder kun for ISIC), arbejdsplads (gælder kun for ITIC), rabatkode, kortgyldighed, udstedelsesdato, kortnummer, oplysninger om betaling (pris, betalingsmåde, dato, betalingsbekræftelse).

3.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

3.3 Oplysninger vedrørende indsamling af ansøgninger til universiteter og organisationer

Når du beslutter dig til at søge ind som praktikant, studerende eller akademiske kurser gennem BENNS, handler vi på vegne af den institution som står for praktik, studier eller akademiske kurser. Således behandler BENNS personlige oplysninger til de formål der angives af institutionen – indsamling af ansøgninger. Således behandler en institution (universitet, organisation, anden institution) som dataansvarlig, og BENNS behandler personlige oplysninger som dataansvarlig på vegne af institutionen. For yderligere oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger, læs venligst den pågældende institutions privatlivspolitik.

3.4 Oplysninger vedrørende deltagere til BENNS' arrangementer

Når du vælger at deltage i en af ​​BENNS' arrangementer, behandler vi følgende persondata fra deltageren: fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer (valgfrit), IP-adresse (kun til webinarer), stillede spørgsmål under arrangementet eller webinaret samt kommunikationen via e-mail/telefon vedrørende arrangementet, information om arrangementet (titel, indhold, dato, tid, adresse).

4. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

BENNS behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk at ikke samtlige af de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger er gældende for dig i alle tilfælde.

BENNS behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

4.1 Kundeadministration

BENNS behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med BENNS som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af rejser og leverance af vores øvrige produkter (som fx visumansøgninger, rejseforsikringer, transferservices, studie-, lærer-, ungdomskortsforsikring mv.), opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format, og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

4.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

BENNS behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som BENNS arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

4.3 Overholdelse af gældende love og regler

BENNS behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de love og regler, som BENNS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

4.4 Behandling af BENNS' arrangementer

BENNS behandler dine personlige data i forbindelse med konkurrencer og arrangementer hos BENNS, som en del af driften af ​​vores virksomhed (f.eks. studiemesser, rejsearrangementer osv.). BENNS afholder arrangementer og webinarer, som en service til at give potentielle kunder information relateret til rejse og uddannelse i udlandet samt til at inspirere. De, der er interesseret i et arrangement, kan tilmelde sig arrangementet online. Målet med behandling af personoplysninger er at håndtere registreringsprocessen for begivenheden, afholde begivenheden og kommunikere med dem, der er registreret vedrørende begivenheden. BENNS bruger ikke dine personlige data til at træffe beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk behandling undtagen til profilering. Profilering er en form for automatisk behandling af dine personlige data. Vi bruger profilering og datamodellering f.eks. for at kunne tilbyde dig specifikke tjenester og produkter, der opfylder dine præferencer til markedsføringsformål.

BENNS stræber efter at garantere, at alle personlige data, vi behandler, er korrekte og ajourførte. Vi beder dig derfor altid informere os om mulige ændringer i dine personlige oplysninger (f.eks. Ændring af adresse, navn, telefonnummer eller betaling), så vi kan garantere, at dine personlige data altid er korrekte og ajourførte. Du bør opdatere dine personlige data straks i tilfælde af ændringer.

5. Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

BENNS vil beholde oplysninger, vi indsamler fra dig, hvor det er nødvendigt for at opretholde en igangværende, legitim forretning (f.eks. for at tilvejebringe dig visse tjenesteydelser eller for at efterleve relevante lov-, skatte- eller regnskabsmæssige krav).  

Databehandlingsperioden for etablering og administration af kundeforhold hos BENNS er 36 måneder efter levering af de tjenesteydelser eller udløb af det produkt, du har købt (f.eks. udløb af visum, udløb af rejseforsikring, levering af transfer, udløb af studenter-, lærer- og ungdomskort, ankomstdato osv.) afhængigt af, hvad der kommer sidst. Når du afviser et tilbud, som du har bedt om, gemmes dine personoplysninger i 12 måneder efter, at tilbuddet er udløbet. 

Vi anvender dine personoplysninger til direkte markedsføring efter, at du har tilmeldt dig nyhedsbreve, eller efter vi har modtaget dit samtykke. Du kan til enhver tid afmelde eller trække dit samtykke tilbage. Dine personoplysninger anvendes også til direkte markedsføring i 24 måneder efter, at du har købt produkter eller serviceydelser hos BENNS. Dine oplysninger vil blive slettet efter, at vi har modtaget og udført din anmodning om at slette dine personoplysninger, eller du har afmeldt dig vores nyhedsbreve.

Personoplysninger med henblik på administration af leverandør- og forretningsforhold gemmes i 3 år efter udløbet af de forretningsmæssige relationer.

BENNS behandler personoplysninger i overensstemmelse med de tilbageholdelsesperioder, der er fastsat af love og bestemmelser. Tilbageholdelsesperioderne for personoplysninger forlænges aldrig, medmindre det er baseret på specifik lovgivning og bestemmelser herom.

Personoplysninger der bruges til behandling af BENNS' arrangementer behandles i 90 dage efter datoen for arrangementet. 

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

BENNS behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på følgende grundlag: (1) Dit samtykke (f.eks. direkte markedsføring), (2) indgåelse og opfyldelse af din kontrakt med BENNS (f.eks. kundeadministration, leverandøradministration og relationer med samarbejdspartnere), (3) af hensyn til BENNS legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. forhindring af svindel, direkte markedsføring), (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som BENNS er pålagt (f.eks. fakturering, anti-hvidvaskregler), (5) beskyttelse af dine, eller en anden fysisk persons, vitale interesser (f.eks. kundeadministration), (6)  behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (f.eks. kundeadministration), og (7) behandlingen er nødvendig for at overholde BENNS eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten.

I tillæg kan der være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til BENNS' eller en tredjeparts legitime interesser med hensyn til formålene beskrevet ovenfor, medmindre hensyntagen til dine interesser vurderes som vigtigere (f.eks. direkte markedsføring, kundeadministration).

7. Deling af personoplysninger

BENNS videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din rejse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

BENNS vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af en rejse og dermed relaterede produkter:

7.1 Globale Distributions Systemer (GDS)

Et GDS er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer og rejsebureauer. Et GDS forbinder tjenester, priser og bookning ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning.            

7.2 Flyselskaber

BENNS videregiver personoplysninger til flyselskaber i forbindelse med bestilling af din rejse. Til brug for bestilling af din flyrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskab.

I forbindelse med rejse til specielle destinationer kan vi desuden videregive oplysninger om dit pasnummer til flyselskabet.

7.3 Hoteller

BENNS videregiver personoplysninger til de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

7.4 Biludlejningsfirmaer

BENNS videregiver personoplysninger til biludlejningsfirmaer, hvis du skal have et køretøj til rådighed under din rejse. Til brug for bestilling af din lejebil vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, lejeperiode, køretøjskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med lejen af køretøjet, herunder specielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sygdom, børnesæder mv.

7.5 Busselskaber

BENNS videregiver personoplysninger til busselskaber, hvis du skal på busrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til turistattraktioner mv). Til brug for bestilling af din busrejse vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, afhentningssted, dato og tidspunkt for busrejsen, destination samt specielle ønsker i forbindelse med busrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under busrejsen og evt. behov for speciel assistance under busrejsen på grund af handicap eller sygdom.

7.6 Rederier

BENNS videregiver personoplysninger til rederier, hvis du skal på skibsrejse som led i din rejse (fx i forbindelse med dagsture til turistattraktioner, krydstogter mv.). Til brug for bestilling af din skibsrejse, vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, rejserute, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse samt specielle ønsker i forbindelse med skibsrejsen, herunder bestilling af specialmenuer under sejladsen og evt. behov for speciel assistance under sejladsen som følge af handicap eller sygdom og information om rejsedokumenter.

7.7 Bedbanks

En bedbank er et it-netværkssystem, der ejes eller drives af et firma, der muliggør transaktioner mellem rejsebranchens tjenesteudbydere, hovedsageligt hoteller og rejsebureauer eller slutkunder. BENNS videregiver personoplysninger til bedbanks for at bestille de hoteller, som du skal benytte på din rejse. Til brug for bestilling af dine hotelovernatninger gennem en bedbank vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, destination, dato for ankomst og afrejse, værelseskategori, bonuskortnummer, specielle ønsker i forbindelse med din rejse, herunder bestilling af specialkost under hotelopholdet og evt. behov for speciel assistance under hotelopholdet i forbindelse med handicap eller sygdom.

7.8 Rejseagenter

Hvis du som led i din rejse skal deltage i udflugter eller har behov for transfer, kan BENNS videregive personoplysninger til rejseagenter. Rejseagenten har til opgave at arrangere den pågældende udflugt eller transfer ved bestilling af de ønskede ydelser hos lokale leverandører på destinationen. Til brug for bestilling af dine udflugter, transfers mv. videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, dato og tidspunkt for ankomst og afrejse, type af køretøj, destination samt specielle ønsker, herunder bestilling af specialmenuer under hotelophold og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom.

7.9 Forsikringsselskaber

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at tilkøbe en rejse- og/eller en afbudsforsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe en sådan forsikring, vil vi videregive personoplysninger til forsikringsselskabet til brug for deres indtegning af forsikringen hos dem. Til brug for tegning af en rejse- og/eller en afbestillingsforsikring videregiver vi typisk oplysninger til forsikringsselskabet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, e-mailadresse, destination, dato for af- og hjemrejse samt rejsetype.

7.10 Udstyrsudlejningsfirmaer

Som led i bestillingen af din rejse hos os har du mulighed for at leje eventuelt udstyr, som du måtte have behov for på din rejse, fx skiudstyr, dykkerudstyr og lignende. Hvis du ønsker at leje sådant udstyr, vil vi videregive oplysningerne til det firma på din destination, som du skal leje udstyret hos. Til brug for udstyrsleje videregiver vi typisk oplysninger til udlejningsfirmaet om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, typen af udstyr, afhentningssted, lejeperiode samt oplysninger om højde, vægt, tøj- og skostørrelse.

7.11 Rejsearrangører

BENNS videregiver personlige oplysninger til rejsearrangører, hvis du skal på en tur som led i din rejse (fx en endagsudflugt til turist attraktioner, dykning mv). Til brug for bestilling af din tur, videregiver vi typisk oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, tur, rute, dato og tidspunkt for turen, samt specielle ønsker, herunder bestilling af specialmenuer og evt. behov for speciel assistance på grund af handicap eller sygdom, information om rejse dokument (kun hvis påkrævet).

7.12 ISIC

Ved bestilling af studie-, lærer- eller ungdomskort videregiver BENNS personoplysninger til ISIC Association CVR-nummer 26746760 registreret adresse Nytorv 5, 1450 København Danmark. Det er her ISIC Association lagrer kortholderdata for alle aktive studerende-, lærer- eller ungdomskort globalt. Formålet med dataforsyningen er at bevise gyldighed af studerendes, lærer- eller ungdomskort globalt. Følgende data leveres: fornavn, efternavn, fødselsdato, studiested, foto, arbejdssted (gælder kun for ITIC), e-mailadresse, adresse, C/O-adresse, kortnummer.

7.13 Specielt vedrørende kvalificerede tilbud

Når du vælger BENNS, har du mulighed for at få et kvalificeret tilbud på en rejse. Et kvalificeret tilbud er en tilbudsform, hvor der i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet sker en præliminær reservation af den ønskede rejse til dig. Dette giver dig mulighed for at reservere en plads på de ønskede afgange i op til tre dage, inden du tager stilling til, om der skal udstedes en billet på den præliminære reservation, eller om den skal annulleres.

For at kunne afgive et kvalificeret tilbud videregiver vi oplysningerne om dig og den ønskede reservation til et GDS (som omtalt ovenfor), der foretager den præliminære bookning hos flyselskabet, hotellet mv. Da der i forbindelse med indhentelsen af det kvalificerede tilbud videregives oplysninger om dine medarbejdere til flere nye selvstændigt dataansvarlige (GDS, flyselskaber, hoteller mv.), kan dine oplysninger blive opbevaret hos disse modtagere efter tilbuddets udløb – også i tilfælde af, at tilbuddet annulleres.

BENNS kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

BENNS bestræber sig på at begrænse overførslen af personoplysninger i person identificerbart format mest mulig og begrænser således de tilfælde hvor information kan føres tilbage til dig personligt.

BENNS videregiver ikke dine personlige oplysninger medmindre det er nødvendigt for at drive vores forretning eller opfylde dine behov.

8. Internationale overførsler af dine personoplysninger

Grundet naturen af BENNS' virke vil dine personoplysninger kunne overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødt til i visse tilfælde at anvende samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS.

Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS vil BENNS være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig. Dette gælder, hvis bestilling af din rejse forudsætter, at der overføres oplysninger til modtagere uden for EU/EØS, fx for at kunne booke flyrejse, hoteller mv. på din rejsedestination.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

I det tilfælde hvor det er praktisk muligt for os, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdet til dette formål. For så vidt angår overførsler til USA vil disse for så vidt muligt ske på baggrund af Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, der blandt andet fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtede til at overholde, når de behandler personoplysninger.

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke være praktisk muligt for BENNS at indgå en standardoverførselskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overførselsgrundlag. I sådanne tilfælde vil overførslen af oplysningerne ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og BENNS (bestillingen af din rejse) eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt (fx i forbindelse med afgivelse af et kvalificeret tilbud som omtalt ovenfor under afsnit 6.13).

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos BENNS betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler.

Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

Hvis du ikke ønsker, at BENNS i forbindelse med bestilling af din(e) rejse(r) sender dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, bedes du oplyse os derom senest i forbindelse med bestillingen af din rejse.

BENNS videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

9. Dataintegritet og sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet; medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er BENNS’ politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. Dine rettigheder

Du har ret til adgang til alle personlige oplysninger, vi har registreret og bruger, oplysninger om, hvor det kommer fra, og hvad vi bruger det til. Du kan få oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, hvem der modtager oplysninger om dig og i hvilket omfang vi videregiver oplysninger i Danmark og udlandet. Din ret til adgang kan dog begrænses af lovgivning, beskyttelse af andres privatliv og hensyn til vores forretning og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan også være fritaget for adgangsretten.

Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. når behandlingen er baseret på vores legitime interesser.

Indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til at protestere mod vores brug af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering, der er relateret til dette formål.

Hvis dataene er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dataene rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af gældende lovgivning og retten til at behandle data. Disse rettigheder er kendt som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" eller "retten til at blive glemt".

Hvis du mener, at de data, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod brugen af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af disse oplysninger til lagring. Brug vil kun være begrænset til opbevaring, indtil det kan fastslås at oplysningerne er korrekte, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser opvejer dine interesser.

Hvis du har ret til at få de oplysninger, vi har registreret om dig slettet, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse data til opbevaring. Hvis vi skal bruge de data, vi har registreret om dig udelukkende for at påberåbe os et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af disse data begrænses til opbevaring. Vi kan dog have ret til anden brug for at hævde et retskrav, eller hvis du har givet dit samtykke til dette.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke tilbyde dig specifikke tjenester eller produkter. Bemærk også, at vi fortsat vil bruge dine personlige oplysninger, for eksempel at opfylde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi lovmæssigt er forpligtet hertil.

Hvis vi bruger data baseret på dit samtykke eller som følge af en aftale, og databehandlingen er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de data, du har leveret i et elektronisk maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [email protected]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over BENNS’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected]

11. Opdateringer

BENNS evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Senest opdateret: 07.09.2021