Genopbygning af mangroveskov i Myanmar og styrkelse af lokalbefolkningen

Projektet i Myanmar inddrager lokalbefolkningen ved Ayeyarwady deltaet i at genopbygge nedbrudte mangroveøkosystemer.

Målet er at skabe sunde mangroveskove der opsuger CO2, beskytter lokalbefolkningen mod naturkatastrofer og konserverer biodiversitet ved at repræsentere et nøglehabitat for truede arter. Samtidig arbejdes der på at øge det generelle velbefindende i lokalsamfundet ved indkomstgenererende aktiviteter, fx i forbindelse med øget fiskebestand.

3 hurtige om projektet i Myanmar:

 • Projektet fokuserer på land- og skovbrug
 • Projektets forventede årlige CO2-reduktion er på 40.000 ton
 • Uden projektet ville man se: En reduktion af CO2 mængden ophobet i naturen, tab af biodiversitet, øget risiko for naturkatastrofer (orkaner) i området

 

Anlæggelse af mangroveskov i Myanmar
Anlæggelse af mangroveskov i Myanmar

Mangroveøkosystemernes overlevelse er truede

Mangroveøkosystemerne i Ayeyarwady deltaet i Myanmar er siden 1980'erne blevet nedbrudt med 80% af sin oprindelige beplantning. Mangroveskovene blevet nedlagt til fordel for rejefangst, ris og kulproduktion samt palmeolieplantager. Dette har været en økonomisk nødvendighed for lokalbefolkningen, da 60% af indbyggerne i landsbyen ikke er i besiddelse af et fast job, og derfor hovedsageligt lever af at fælde træer for at tjene til dagen og vejen.

Uden konkret handling forudses det, at mangroveskovene vil forsvinde helt, hvilket vil yderligere øge sårbarheden hos Myanmars befolkning og have en negativ indflydelse på økonomien.

Projektet er til gavn for både naturen og lokalsamfundet

Lavtlønnede familier i 3 forskellige kystområder ved Ayeyarwady deltaet i Myanmar er involveret i arbejdet, og i denne region vil mere end 2.100 hektar nedbrudt land blive genopbygget ved at plante over 9 millioner mangroveplanter. Der etableres herved den første mangroveskov i Myanmar med over 64 arter, og sikres overlevelse for truede arter som dugong og havskilpadder, såvel som genopbyggelse af det vilde elefanthabitat. Herudover bliver skoler udstyret med solenergipaneler, computere og undervisning, ligesom der sikres uddannelse af lokale kvinder i naturlig tekstilfarvning og kjoleproduktion, og piger fra fattige familier forsynes med stipendier til skolegang helt op til universitetsniveau.

Projektet er igangsat i samarbejde med Pathein og Myeik universiteterne, hvilket sikrer en videnskabelig vejledning af høj kvalitet såvel som en sund udførelse af gendatabasen. Betalingerne for klimakompensationen bliver investeret og overdraget til samfundene i form af støtte til organisationer, der sikrer fremtidens levestandard, skolestipendier, solenergipaneler til skoler og solenergilamper til hjemmearbejde.

Der bliver plantet mangroveplanter i Myanmar
Der bliver plantet mangroveplanter i Myanmar

Projektet i Myanmar støtter 10 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden
 • Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug
 • Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 6: Sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
 • Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
 • Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
 • Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
 • Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer
 • Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 • Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene

Se alle FN's verdensmål for bæredygtig udvikling her!

Genopbygning af mangroveøkosystemer i Myanmar
Genopbygning af mangroveøkosystemer i Myanmar

Genopbygning af regnskov på Madagaskar ved hjælp af effektive komfurer og solenergidrevne ovne

For at reducere CO2 og imødegå hurtig nedbrydning af skov på Madagaskar, støtter myclimate produktionen og distributionen af effektive komfurer og klimavenlige solenergidrevne ovne. Med i projektet hører uddannelse af studerende i vigtigheden af at passe på klimaet og udøve klimavenlig madlavning såvel som at genskabe skove med ét frø pr. solgt komfur.

3 hurtige om projektet på Madagaskar:

 • Projektet fokuserer på effektive komfurer og solenergidrevne ovne
 • Projektets forventede årlige CO2-reduktion er på 269.261 ton
 • Uden projektet ville man se et øget forbrug af træ og kul
Undervisning i bæredygtig kost og madlavning på Madagaskar
Undervisning i bæredygtig kost og madlavning på Madagaskar

Lidt om organisationen bag initiativet

Den schweisiske/madagaskanske organisation ADES (Association pour le Développement de l’Energy Solaire) har produceret solenergidrevne ovne på Madagaskar siden 2002 og sælger dem til reducerede priser til lokale familier. Siden 2010 har projektet udvidet sine aktiviteter til hele øen og også inkluderet effektive komfurmodeller, som komplementerer brugen af de solenergidrevne ovne, når solen ikke skinner. I dag tilbyder ADES 9 forskellige solenergidrevne- og effektive ovne og komfurer til både private, til industri og til øvrige klienter som skoler, børnehjem og hospitaler. Projektet arbejder med både produktion og distribution over hele øen og når derfor ud til kunder på hele Madagaskar. Siden 2017 har salgsvogn kørt rundt på øen for både at markedsføre projektet og fungere som informationscenter, primært i afsidesliggende områder nord på øen.

I øjeblikket arbejder ADES på at igangsætte flere forskellige aktiviteter, der skal øge befolkningens miljø- og sundhedsmæssige viden omkring sund mad og effektiv, bæredygtig madlavning. Med et innovativt miljø-uddannelsesprogram, bringer ADES skolebørn og deres lærere tættere på deres naturlige flora og fauna og motiverer dem til at handle mere bæredygtigt.

Lokalsamfundet har stor glæde af projektet

De bæredygtige ovne sparer op til 50% af kul- og brændeforbruget, hvilket resulterer i en mærkbar besparelse for den enkelte families budget og tidsforbrug. Specielt kvinder og børn nyder godt af solenergidrevne ovne uden CO2-udslip, da de udsættes for mindre os under madlavning. Udbredelsen af bæredygtige komfurer og solenergidrevne ovne er ligeledes en effektiv måde at bekæmpe de hurtigt forsvindende skove og forhindre reduktionen af CO2.

De solenergidrevne ovne er ideelle til at tilberede traditionelle madagaskanske retter som ris, majs, kødsuppe og kylling. Når det er sagt, så kræver den bæredygtige madlavning tilvænning og en ændring af vaner i køkkenet. Til netop dette formål tilbyder ADES specielle undervisnings- og informationsprogrammer for at sikre korrekt brug af den solenergidrevne madlavningsteknik.

Solenergidrevne ovne bliver fragtet til afsides områder på Madagaskar
Solenergidrevne ovne bliver fragtet til afsides områder på Madagaskar

Projektet i Madagaskar støtter 10 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden
 • Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring
 • Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 • Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomosk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle
 • Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
 • Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
 • Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 • Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene

Se alle FN's verdensmål for bæredygtig udvikling her!

Undervisning af skolebørn på Madagaskar
Undervisning af skolebørn på Madagaskar