Til visse lande kræves der visum. Find jeres rejsemål nedenfor og læs mere:

Kina
Rusland
USA
Canada
Cuba 

Visum til Kina

Når I rejser til Kina, kræves der visum i forhold til indrejse, og denne del skal I selv sørge for.
Visum koster fra 962,- pr. person.

VIGTIGT:
I forbindelse med selve visumansøgningen skal det fremhæves, at der kræves personligt fremmøde på det Kinesiske Visum Center i København for ALLE deltagere, da der indsamles biometriske personoplysninger fra alle ansøgere. Indlevering af ansøgninger på det Kinesiske Visum Center kan kun ske efter aftale, og vi anbefaler, at I tager kontakt til den kinesiske ambassade i rigtig god tid inden rejsen.

Vores anbefaling er, at I tegner individuelt visum, da gruppevisum kan skabe store problemer inden afrejse, hvis en eller flere personer af den ene eller anden årsag ikke kommer med. 

Visum Afdelingen Den Kinesiske Ambassade
Chinese Visa Application Service Centre
Lyngbyvej 28
2100 København Ø
Tlf.: 70 20 93 08
http://www.visaforchina.org/

Der er p.t. åbent for aflevering af ansøgninger man-fre kl. 9.00 - 15.00
Der er p.t. åbent for afhentning og betaling man–fre kl. 09.00 – 16.00

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være yderligere eller specielle regler for rejsende, som ikke er danske statsborgere. Detaljer og informationer om visumregler kan I finde på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis I har mellemlanding på jeres rejse til Kina, er det meget vigtigt også at tjekke transitlandenes regler.

Visum til Rusland

Der kræves visum til indrejse i Rusland og priser herpå kan ses på IFS's hjemmeside.

Bemærk, at der kræves personligt fremmøde på det Russiske Visum Center i København for ALLE deltagere, idet der indsamles biometriske personoplysninger fra alle ansøgere. Det Russiske Visum Center tager kun imod indlevering af ansøgninger efter aftale.

I skal være særligt opmærksom på, at jeres pas skal have en gyldighed på minimum 6 mdr. efter jeres hjemrejse og have minimum to tomme sider. Det er desuden meget vigtigt, at der ikke er fejl i jeres ansøgninger og at alle andre dokumenter er fyldestgørende. I modsat fald vil jeres ansøgninger med garanti blive afvist og I vil skulle gentage proceduren.

Når vi har modtaget en fyldestgørende navneliste fra jer, vil vi få udarbejdet en invitation I skal bruge til at ansøge om visum. Visum kan søges tre mdr. før afrejse og vi anbefaler, at man starter med at søge så snart der er muligt.

Russisk Visumcenter i København
Cort Adelers Gade 12, stuen
1053 København K

[email protected]

 

Visum til USA

Alle danske statsborgere, både voksne og børn, skal have eget pas ved rejse til USA og kan opholde sig i USA uden visum i op til 90 dage. Dette kræver dog at hver enkelt rejsende søger om forhåndsgodkendelse under ESTA programmet. Passet skal være gyldigt i min. 6 måneder efter udrejsen fra USA.

Er du tidligere straffet eller er du tidligere blevet nægtet adgang til USA, skal du søge om visum.

Husk altid at tjekke, om der kræves visum ved dobbelt statsborgerskab, eller andet statsborgerskab end dansk.

Der skal også søges forhåndsgodkendelse ved mellemlanding i USA.

Godkendelsesprocedure
Alle danske statsborgere skal søge om forhåndsgodkendelse for indrejse i USA. Forhåndsgodkendelsen skal ske online via ESTAs hjemmeside, og vi anbefaler at I gør dette i god tid inden afrejse fra Danmark.
Seneste frist for godkendelse af ESTA er 72 timer før afrejse - bemærk dog at svar på godkendelsen i sig selv kan vare op til 72 timer.

Bemærk, at hvis du ikke er godkendt på forhånd kan du blive nægtet indrejse i USA!

Det er den rejsendes eget ansvar at få forhåndsgodkendelse og at alle oplysninger afgivet i denne forbindelse er korrekte og fyldestgørende. BENNS fralægger sig ethvert ansvar og kan ikke blive mødt med krav, der måtte udspringe heraf.

Godkendelsen er gyldig i 2 år, men udskifter du dit pas i perioden, skal der søges om ny godkendelse.

Bemærk at der kan være restriktioner for indrejse under ESTA programmet, hvis man har besøgt specifikke lande inden besøget i USA. Tjek derfor reglerne inden I ansøger.

Du skal udskrive og medbringe bekræftelsen på din ESTA ansøgning på rejsen, da denne skal fremvises i lufthavnen, sammen med pas.

Flere oplysninger omkring indrejseregler findes på Den Amerikanske Ambassades hjemmeside

 

Visum til Canada

Alle danske statsborgere, både voksne og børn, skal have eget pas ved rejse til Canada. Passet skal være gyldigt under opholdet, men vi anbefaler det er gyldigt 6 mdr. efter. (BEMÆRK: Særlige regler gælder ved indrejse med mindreårige - kontakt ambassaden).

Er du tidligere straffet, eller er du tidligere blevet nægtet adgang til Canada, eller andre særlige forhold er gældende, skal du søge om indrejsetilladelse ved visa-kontoret.
Der skal også søges forhåndsgodkendelse ved mellemlanding i Canada.

Godkendelsesprocedure
Alle danske statsborgere skal søge om forhåndsgodkendelse for at få lov til at rejse ind i Canada. Forhåndsgodkendelsen skal laves online via dette link og vi henstiller til, at du medbringer et print af godkendelsen på rejsen. De canadiske myndigheder opkræver 7 CAD for godkendelsen. Bemærk, at hvis du ikke er godkendt på forhånd, kan du blive nægtet indrejse til Canada. Husk at godkendelsen også skal laves, selvom man kun mellemlander i Canada.
Vi anbefaler, at man tidligt ansøger om godkendelse til indrejse. Det er den rejsendes eget ansvar at få en korrekt godkendelse på plads. Godkendelsen er gyldig i 5 år, men udskifter du pas i perioden, skal der søges om ny godkendelse.

 

Visum til Cuba

Turistvisum er påkrævet ved indrejse til Cuba. For at kunne servicere vore kunder bedst muligt, har vi indgået aftale med Den Cubanske Ambassade og er blevet bemyndiget til at kunne udstede turistvisum til vore grupper.

Udstedelse af visum kan ske på følgende vilkår:

  • Visumansøgeren skal være i besiddelse af en gyldig t/r flybillet og have booket min. 2 overnatninger hos BENNS
  • Visumansøgerens pas skal være gyldigt minimum 6 måneder efter indrejse i Cuba.
  • Visumansøgerens skal have permanent opholdstilladelse i Danmark.

Gyldighed:
Visumet gælder kun for turister og kun i 30 dage. Visumet kan dog forlænges i Cuba for yderligere 30 dage

Visumansøger skal:
Hvis I ønsker, vi skal udstede visum til gruppens deltagere, skal dette oplyses snarest muligt og senest 8 uger inden afrejsen.
Kopi af visumansøgerens pas skal sendes til BENNS.

Pris
Et visum koster kr. 250,00 pr. deltager

Siden er senest opdateret 7. feb. 2018