Skolerejsen/Studierejsen er en meget vigtig del af undervisningsforløbet på mange uddannelser i dag, og kravet om studierelevans i forhold til det emne (dansk, historie, sprog eller hvad det måtte), man rejser i, er et lige så vigtigt element for at det findes formålstjenligt at tage på studierejse.

Dette kræver et godt og grundigt studie- og planlægningsarbejde forud for rejsen for at lærer og elever er klædt ordentlig på til mødet med rejsemålet.

Vi i BENNS ved præcist, hvad der kræves, for at man kan få et fagligt forsvarligt studierejseforløb gennem vores snart 50-årige arbejde med uddannelsessektoren.

Gennem vores tætte samarbejde med uddannelsessektoren har vi udarbejdet en række studieguider, som er målrettet til at hjælpe læreren i planlægningen af studierejsen. Guiden er primært et inspirationsværktøj mht. informationskilder til litteratur og faglige besøg/udflugter på rejsemålet, men giver også et konkret forslag til et dagsprogram.

Derudover indeholder guiden en del baggrundsinformationer om rejsemålet af såvel samfundsmæssig som historisk relevans og perspektiv. Guiden er anvendelig i planlægningen før, under og efter studierejsen.

Vi tilbyder Studieguiden på en lang række af vore destinationer og er GRATIS, men udleveres dog kun ved køb ar studierejse hos BENNS. Studieguiden fremsendes, når depositum er indbetalt.

Udover Studieguiden har BENNS også sin Kort & godt guide der giver jer oversigt over de mulige faglige studiebesøg, som vi konkret tilbyder på de respektive rejsemål.

Studieguiden og Kort & godt giver i sammenhæng en rigtig godt værktøj til at få det optimale, faglige udbytte af skolerejsen/studierejsen.