Hvad betyder den nye pakkerejselov for skoler & foreninger?

Kort fortalt, så betyder lovændringen  at skoler, foreninger mv., der selv arrangerer og tilbyder rejser (fx studieture) til elever og medlemmer flere gange om året, som udgangspunkt skal registreres i Rejsegarantifonden, da de ifølge de nye regler vil blive betragtet som en rejseudbyder. Samtidig skal skolen/foreningen også leve op til reglerne i pakkerejseloven.

Når man bliver registreret i Rejsegarantifonden, bliver man underlagt de samme regler som rejsebureauerne. Dette betyder bl.a., at man kan være forpligtet til at kompensere rejsens deltagere økonomisk fx i forbindelse med forsinkelser og mangler ved rejsen. Derudover er der en række informationsforpligtelser overfor rejsedeltagerne, som skal være opfyldt, ligesom man skal kende de relevante love indenfor området.

Dette nye krav om registrering i Rejsegarantifonden kan fraviges, men kun hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Skoler, foreninger mv. må højst arrangere rejser 2 gange om året
  • Der må ikke være fortjeneste på rejserne
  • Rejserne må kun udbydes til skolens/foreningens medlemmer

Bedre forbrugerbeskyttelse

Den nye lov er primært indført for at harmonisere reglerne på EU-niveau og for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse for rejsedeltagerne på pakkerejser.

Når man køber en rejse hos en registreret rejsearrangør, er de rejsende nemlig først og fremmest sikret mod tab i tilfælde af konkurs. Samtidig har de rejsende mulighed for at få hjælp undervejs, hvis noget skulle gå galt såsom flyforsinkelser, eller hvis hotellet er overbooket.

Er en rejse arrangeret uden brug af en registreret rejseudbyder, skal skoler, foreninger mv. derfor registeres i Rejsegarantifonden for at sikre de rejsendes sikkerhed og rettigheder.

Du kan læse den nye pakkerejselov i sin helhed her.

Har I brug for hjælp?

Hvis I gerne vil undgå at skulle tage stilling til alle de nye regler, og at skulle leve op til forpligtelserne som medlem i Rejsegarantifonden, så er den nemmeste løsning at lade en allerede registreret rejsearrangør stå for jeres studietur eller grupperejse. På den måde slipper I for alt det det praktiske, alle krav og formaliteter, der er forbundet med arrangeringen af grupperejser.

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til ovenstående.